Utrulig lang tid på å komme seg gjennom flyplassen i dag. Brukte meir enn to timer før eg var på new gate.Begynner å bli trøytt nå kjenner eg.

Utrulig treig grensekontroll… Kontrollørane fekk plutselig telefon og begynte å sende SMS mens mange var i kø. Ein anna fant ut han ville ha pause og gav beskjed til køen om at alle bak eit ektepar måtte finne ein ny kø. Eg kunne ikkje hatt ein slik jobb…

Har venta lite på flyplassene, så glad eg ikkje hadde dårligare tid…

20140428-202050.jpg