Today we went to explore the Mayan culture at the Science Museum in St. Paul. 
 

In the evening we visited Roslynn & Creigton for dinner. Good to see you all again. Wonderful food!! Too bad someone played with the food!!! 😉

På tur til Science Museumet i St.Paul for å sjekke ut ei utstilling om Mayakulturen… På kvelden besøkte vi Roslynn & Creigton . Kjekt å treffe alle igjen. Fantastisk mat! Noen måtte selvfølgelig med maten!! 😉